Abonare la newsletter

* indicates required

Pedologie

09_harta_pedologica.jpgSolurile din Masivul Buila-Vânturariţa, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros, nu prezintă o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asociaţii vegetale care s-au format pe acestea.
În ansamblu, între solurile Parcul Naţional Buila-Vânturariţa predominante sunt redzinele datorită configuraţiei calcaroase a masivului.

În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajisti alpine şi de pădure, cu reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare.

În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice, brune acide şi podzolice humico feriiluviale.

În crăpăturile stâncilor se întâlneste sol turbos pe care s-au instalat specii cu adaptări speciale - hasmofite.

În lungul văilor se întâlnesc soluri aluviale.

Hartă realizată în cadrul proiectului Asociaţiei Kogayon "Implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi realizarea Planului de Management al parcului" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu si cofinanţat de RNP Romsilva

Fiecare angajat poate decide dacă 3,5% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

Vezi toate noutatile